Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

ČSCH ZO  Litoměřice-Žitenice

Historie ZO

Historie Českého svazu chovatelů, Základní organizace Žitenice

 

Z dochované kroniky byla v obci Žitenice v červenci roku 1947 založena organizace pod názvem „Spolek chovatelů drobného hospodářského zvířectva“, na jejímž založení se podílelo 12 nadšenců ze Žitenic a Pohořan.                           


 

V roce 1948 byla změna názvu na „Československý svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva“. Chovatelé se scházeli při stolním bodování, schůzích a konání zábav. Koncem 50. let se organizace málem rozpadla. Od roku 1960 nastalo oživení a dále se vyvíjela činnost: stolní bodování, zájezdy, taneční zábavy, plesy.


 

V roce 1963 se konala první velká výstava a to v prostorách za „kostelem sv. Petra a Pavla“ v Žitenicích. “. Konání první výstavy přilákalo další členy a počet se zvýšil na 32 chovatelů.

V roce 1964 byla opět změna názvu organizace, vypustilo se slovo „hospodářského.

V roce 1973 nám byla pronajata stodola a prostranství budoucího výstaviště „U Tří lip“ v Žitenicích.

Na jubilejní 10. výstavě za „kostelem“ bylo vystaveno 130 králíků, 45 holubů, 42 ks drůbeže velké, 52 ks zakrslé drůbeže a 9 ks vodní drůbeže.


 

Začalo se s oplocováním prostoru výstaviště a opravami objektu a to v roce 1976. Organizace nadále pořádala plesy, stolní bodování, taneční zábavy a zájezdy.

Opravy pokračovaly formou brigád o sobotách a nedělích, v roce 1976 jsme prvně provedli svoz železného šrotu v obci, což bylo přínosem do pokladny na stavební výdaje a celkovou činnost organizace.


 

Na upraveném a stromy osázeném výstavišti „U Tří lip“ jsme v dalších letech pořádali výstavy, dále jsme činnost doplnili konáním dětských dnů ve spolupráci s obecním úřadem, pálením čarodějnic,  v dřívějších letech se konaly v prostoru výstaviště i taneční diskotéky, které byly hojně navštěvovány, promítaly se zde i filmy pro místní veřejnost.        


 

Současná základní organizace ČSCH Litoměřice-Žitenice je díky své činnosti v podvědomí široké veřejnosti. Na tom má značný podíl dlouholeté pořádání místních výstav drobného zvířectva a od roku 2005 pořádání i okresních výstav mladých králíků, ale i další jmenované aktivity. Rovněž naše ZO patří v rámci okresu Litoměřice mezi nejaktivnější organizaci tohoto zaměření, aktivity jsme rozšířili i do Litoměřic. Z nových aktivit jmenujme pořádání zimních výstav, propagačních expozic ČSCH, návštěvy v mateřských školách, ukázky zvířat s výkladem pro děti ZŠ a MŠ. Veškeré aktivity jsou přínosem pro samotnou obec Žitenice či město Litoměřice.

 

 

Další zajímavosti z naší organizace

 

 

… organizace má k 1.3.2018 celkem 26 členů, z toho 3 mladé chovatele do 18 let.

… uspořádali jsme naši první zimní výstavu králíků, holubů a morčat, rozšířenou o 1. soutěžní výstavu chovných králíků - samců, a to v únoru 2014.

… uspořádali jsme propagační expozici ČSCH na Tržnici Zahrada Čech v Litoměřicích poprvé v dubnu 2014.


 

… v srpnu roku 2014 jsme uspořádali jubilejní 10. okresní výstavu mladých králíků v Žitenicích spojenou s místní výstavou králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva a ušlechtilých morčat, na které prvně vystavovali chovatelé z německé družební organizace ze Sebnitz.


 

… členové naší ZO poprvé vystavovali na výstavě v listopadu 2014 v německém městě Sebnitz.

… v únoru 2015 jsme uspořádali velkou propagačně naučnou výstavu v rámci projektu "Se zvířaty do školy aneb Tělocvična plná dětí a zvířat" a výstavu králíků a holubů, rozšířenou o 2. soutěžní výstavu chovných králíků - samců v Litoměřicích v tělocvičně TJ Sokol Litoměřice.


 

… v září 2015 členská základna rozhodla na členské schůzi změnu názvu ZO na Český svaz chovatelů, Základní organizace Litoměřice-Žitenice.


 

… jeden člen ZO ČSCH Litoměřice-Žitenice je  členem kontrolní komise ČSCH, Okresní organizace Litoměřice.
 

 

  

 

 

 

TOPlist